In English

Startsidan

CD-produktioner

Beställning

Klarinett i Orsa gestaltar en klarinettradition i Orsa med omnejd med Gössa Anders Andersson f. 1878 och Gössa Anders Andersson d.y. f. 1900 som förebilder.

Recensioner:

ORSALÅTARNAS RÖRBLÅS.
" Redan på sin första soloskiva gav Kjell Leidhammar klarinetten fritt spelrum i en mångsidig folklig repertoar.
Han återkommer nu efter något år i en vass och renodlad fördjupning av de speciella låttraditionerna från Orsatrakterna, som också fanns med på den förra skivan.

Den nya soloskivan rymmer en imponerande mängd
av profilstarka Orsalåtar, kända för sin karakteristiska form
och fängslande slagkraftiga melodik. En Orsalåt slår lätt rot i sinnet och viker inte undan för det lättvindiga.
Som knuten till äldre spelmäns källor och konstfullhet med dess
livsnära , suger Kjell Leidhammar näring ur de äldre Orsaspelmännens tidigare 1900-tal. Redan då fanns i bygden en musikkår domineradav blåsinstrument med en repertoar där även fiolspelmän hade hemhörighet.

Bland annat spelade den mångmusikaliske legendaren Gössa AndersAndersson klarinett, fiol och flera instrument. En mängd duktiga spelmän fyller låthistoriken i Orsa och har bidragit till en osedvanlig utveckling av områdets folkliga musik. Genom sin skarpt ljudande stämma tillför klarinetten här en specifik klang i låtspelet. Den speltekniken innebär också inom folkmusiken att kunna fånga in något av fiolspelets förmåga att ge låten färg och att smycka låtarna på ett eget och personligt sätt. Som riksspelman har Kjell Leidhammar denna förmåga i sitt spel. "

Gunder Wåhlberg
Lira
4-2017

Klarinett i Orsa
" Halländske riksspelmannen Kjell Leidhammar har en sällsynt förmåga att föra över de knotigaste fiollåtar till sin klarinett.

Han har fastnat för orsalåtarna som han här ger 22 exempel på.
Låtar efter Gössa Anders, Blecko Anders m.fl.

Mästerligt spel i många mästerliga låtar där den ensamma klarinetten verkligen visar hur Kjell behärskar det komplexa orsaspelet. "

Peter Ahlbom
Spelmannen
3-2017

 

Beställ skivor

Kjell Leidhammar
alwaCD-14

Innehåll
(klicka på sound för ett kort ljudprov)

 1. Sjöns Gubbens polska ljud
 2. Polska efter Anders Bergman
 3. Brudpolska från Orsa efter
  Minå Per Hansson ljud
 4. Vispolska efter Erik Björk
 5. Lorikspolskan efter Gössa Anders Andersson d.ä. ljud
 6. Vals efter Blecko Anders Olsson
 7. Polska efter Gubb Anders Olsson
 8. Polska efter Blecko Anders Olsson
 9. Orsa storpolska efter Blecko Anders Olsson
 10. Brudhisslåt efter Jones Olle
 11. Polska efter Jämt Olof Ersson
 12. Polska efter Bränd Jon Larsson
 13. Polska efter Jämt Olof Ersson ljud
 14. Polska efter Gössa Anders Andersson d.ä. ljud
 15. Polska efter Jämt Olof Ersson
 16. Forsslundspolskan efter Jämt Olof Ersson
 17. Vispolska efter Petters Erik
 18. Hornlåt efter Börjes Olle
 19. Vals efter Gössa Anders Andersson d.ä.
 20. Polska efter Blecko Anders Olsson
 21. Polska efter Bränd Jon Larsson ljud
 22. Polska efter Gössa Anders Andersson d.ä
  och Blecko Anders Olssonn