In Swedish

Home

CD Productions

Order

In swedish:

Klarinett i Orsa gestaltar en klarinettradition i Orsa med omnejd med Gössa Anders Andersson f. 1878 och Gössa Anders Andersson d.y. f. 1900 som förebilder.

 

 

 

Kjell Leidhammar
alwaCD-14

Contents:
(click sound to listen to sound samples)

 1. Sjöns Gubbens polska ljud
 2. Polska efter Anders Bergman
 3. Brudpolska från Orsa efter
  Minå Per Hansson ljud
 4. Vispolska efter Erik Björk
 5. Lorikspolskan efter Gössa Anders Andersson d.ä. ljud
 6. Vals efter Blecko Anders Olsson
 7. Polska efter Gubb Anders Olsson
 8. Polska efter Blecko Anders Olsson
 9. Orsa storpolska efter Blecko Anders Olsson
 10. Brudhisslåt efter Jones Olle
 11. Polska efter Jämt Olof Ersson
 12. Polska efter Bränd Jon Larsson
 13. Polska efter Jämt Olof Ersson ljud
 14. Polska efter Gössa Anders Andersson d.ä. ljud
 15. Polska efter Jämt Olof Ersson
 16. Forsslundspolskan efter Jämt Olof Ersson
 17. Vispolska efter Petters Erik
 18. Hornlåt efter Börjes Olle
 19. Vals efter Gössa Anders Andersson d.ä.
 20. Polska efter Blecko Anders Olsson
 21. Polska efter Bränd Jon Larsson ljud
 22. Polska efter Gössa Anders Andersson d.ä
  och Blecko Anders Olssonn